Corona protocollen

Coronaproof programmeren

In deze tijd van Corona, is het organiseren van archeologische publieksactiviteiten momenteel helaas alleen virtueel mogelijk. Maar vanaf 1 juni 2020 gaan de deuren voorzichtig weer open: musea, monumenten en erfgoed locaties mogen met de nodige maatregelingen en beperkingen weer bezoekers ontvangen. Maar het wordt anders dan voorheen.

De 1.5 samenleving, vraagt om nieuwe invulling. In samenwerking met onze partners kijken we hoe hier met elkaar invulling aan te geven, waarbij de veiligheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers centraal staan en de richtlijnen van het RIVM leidend zijn.

Protocollen en maatregelen

Door verschillende disciplines en partijen zijn protocollen ontwikkeld hoe invulling te geven aan de 1.5 samenleving. Voor de kleinere musea, erfgoed organisaties en vrijwilligers-organisaties die archeologische publieksactiviteiten organiseren is het monumentenprotocol een goed uitgangspunt om mee te werken. Voor de grotere musea heeft de Museumvereniging ‘het voorlopig Museumprotocol’ opgesteld.

Monumentenprotocol

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 hebben het Protocol Monumenten opgesteld. Dit protocol is bedoeld ter bescherming en veiligheid van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers bij heropenstelling van monumenten. Het vormt de basis voor het weer openstellen van monumenten en erfgoedlocaties.

Het Protocol bevat richtlijnen die op verzoek van de sector zijn opgesteld door een vertegenwoordiging van erfgoed professionals- en vrijwilligers. Ook het archeologische veld heeft binnen het Erfgoedplatform Kunsten ’92 meegedacht. Het Protocol is voorgelegd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan het Outbreak Management Team (OMT).

Aanvullend op dit protocol kan binnen specifieke onderdelen voor de archeologische sector een verdere uitwerking worden gegeven, monumenten en archeologische publieksactiviteiten kennen natuurlijk ook verschillen.

Doel is dat iedereen ervoor zorgt dat de veiligheid voor bezoekers en medewerkers, waaronder vrijwilligers gewaarborgd wordt.

Het protocol Monumenten is via deze link te downloaden.

In de komende tijd zullen we verder onderzoeken welke aanvullingen op het monumentenprotocol we kunnen adviseren om veilig, maar ook creatief en flexibel met het protocol om te gaan.

Toolkit  1.5 voor ruimtelijke inrichting

Op advies van het Mondriaanfonds heeft TomPostmaDesign als extra handvat een Toolkit voor ruimtelijke inrichting gemaakt, die bedoeld is voor musea en monumenten. Deze toolkit laat zien welke oplossingen mogelijk zijn binnen musea en monumenten om 1,5 meter afstand te kunnen houden in verschillende ruimtes.

De Museums Spatial toolkit is hier te downloaden.

Facts

  • Het monumenten protocol vormt de basis voor het veilig weer openstellen van monumenten en erfgoed locaties.
  • Veiligheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers staan centraal, waarbij de richtlijnen van het RIVM leidend zijn.
  • Het Protocol bevat richtlijnen die zijn opgesteld door de brancheorganisaties Erfgoedplatform Kunsten’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) op verzoek van de sector en in overleg met een vertegenwoordiging van erfgoedprofessionals- en vrijwilligers.

STAY SAFE:

Blijf zelf goed geïnformeerd en houd u aan de RIVM-richtlijnen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Coronaproof protocollen

Tips of ideeen 1.5?

Heb je tips of ideeën hoe we met elkaar invulling kunnen geven aan de 1.5 afstand, mail ons: info@archeologiedagen.nl

Ook vragen zijn natuurlijk altijd welkom.