© Van Eyck

NEARCH (internationaal EU project)

Het NEARCH project is opgezet om de publieksbeleving van archeologie en nieuwe manieren van (samen)werken te onderzoeken. NEARCH is een Europees samenwerkingsnetwerk van zestien archeologische instituten en universiteitsafdelingen uit tien verschillende landen (zie 'facts' voor een overzicht).

In de laatste 25 jaar heeft het Europese archeologie- en erfgoedbeleid belangrijke wetenschappelijke en professionele ontwikkelingen ondergaan. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de publieksparticipatie in archeologie en hoe kan de archeologische sector, die immer onder invloed staat van economisch en sociaal maatschappelijke veranderingen, het best (samen)werken?

Deze vraagstelling is het uitgangspunt van het NEARCH project (bekijk de website hier), dat in 2013 opgezet wordt door het French National Institute for Preventive Archaeological Research (Inrap) en gedurende vijf jaar (tot 2018) ondersteund wordt door de Europese Commissie.

De focus van NEARCH ligt op vijf hoofdthema’s:

   • VERBINDEN: Europese archeologie en de wereld: gezamenlijke ontwikkelingen.
   • DELEN: Archeologie voor de gemeenschap: betrekken van mensen.
   • VERBEELDEN: Archeologie en de verbeelding: kruisbestuiving wetenschap en kunst.
   • INFORMEREN: Archeologie en kennis: informatie delen.
   • VERNIEUWEN: Archeologie in een veranderende maatschappij: werken aan duurzaamheid.

 

 • NEARCH hoopt hiermee archeologie een groter onderdeel van de samenleving te maken, maar ook het sociale belang van archeologie te onderstrepen. Overal in Europa zijn samenwerkingsprojecten opgezet om deze thema’s te onderzoeken. In Nederland zijn Universiteit Leiden en de Van Eyck academie samenwerkingspartners van NEARCH.
 • Kunst & Archeologie

  Het project van Van Eyck, The Materiality of the Invisible, nodigt visuele kunstenaars uit om archeologie te gebruiken in hun kunst. Dit doet de academie door middel van een beurs van zes maanden, waarbij de kunstenaars nauw samenwerken met de archeologen. Lees hier meer over dit project. De resultaten van deze samenwerking zullen in het najaar 2017 gepresenteerd worden met een tentoonstelling.

  Archaeology, Heritage, and Social Value: Public Perspectives on European Archaeology

  Krijn Boom, van Universiteit Leiden heeft meegeschreven aan een artikel over de sociale waarde van archeologie en erfgoed. Wat vindt het publiek nou echt van archeologie? En hoe kan archeologie bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen? Het artikel verschijnt in 2017 in de European Journal of Archaeology en is voor iedereen te lezen (bekijk het gehele artikel hier).

  Download de brochure van NEARCH hier.

Facts

 • French National Institute for Preventive Archaeological Research (Inrap – project leader)
 • Aristotle University of Thessaloniki (Greece)
 • Heritage Institute of Science – National Research Council (Spain)
 • Institute of artistic, cultural and natural heritage of the Emilia Romagna region (Italy)
 • Culture Lab (Belgium)
 • Faculty Archaeology at the University of Leiden (Netherlands)
 • Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland)
 • Archaeology Data Service
 • University of York (UK)
 • German Archaeological Institute (Germany)
 • Jan van Eyck Academie (Netherlands)
 • CENTQUATRE – Paris (France)
 • University of Oxford (UK)
 • University of Gothenburg (Sweden)

Van Eyck (Instituut voor beeldende kunst, ontwerp en reflectie, partner van NEARCH):

We are convinced that with all differences visual artists and archaeologists share many similar attitudes, modes of thought and outlooks – amongst them the importance of looking, researching, finding, creating, interpreting, presenting.

Van Eyck website