© Archeologie op de Kaart

Archeologie op de kaart (Rijksmuseum van Oudheden)

Archeologie op de Kaart is een archeologische tijdreis door Nederland. Op de website is voor 10 perioden uit de Nederlandse archeologie, van de prehistorie tot zelfs de toekomst, een aantal bijzondere vondsten 'op de kaart gezet'. Iedere periode heeft een eigen landkaart die laat zien hoe Nederland er in die tijd uitzag, zodat je kunt zien hoe het landschap sinds de prehistorie is veranderd.

Vanaf de vroegste prehistorie (300.000 jaar geleden) tot en met de Tweede Wereldoorlog is Nederland archeologisch op de kaart gezet. Letterlijk, met Archeologie op de Kaart (klik hier), een initiatief van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Archeologie op de Kaart laat per archeologische periode, van prehistorie tot Moderne Tijd, de meest interessante vondsten en vindplaatsen van Nederland zien. Foto’s, filmpjes, tekeningen en 3D-reconstructies zijn per periode geplot op kaarten van hoe Nederland er in die tijd uitzag.

Een projectteam samengesteld uit medewerkers van RMO en RCE hebben binnen tien archeologische perioden, zogenaamde sleutel sites gedefinieerd: de meest representatieve vindplaatsen voor die betreffende periode. Het is een landelijk overzicht van de archeologie in Nederland. De kaart is bedoeld om een breder publiek te bedienen en ook jongeren op een toegankelijke manier kennis te laten nemen van de archeologische rijkdom van de Nederlandse bodem en alle mooie vondsten en verhalen die daar bij horen.

Voor leraren en leerlingen

De periodes van Archeologie op de Kaart zijn gekoppeld aan de Canon van Nederland, die als richtlijn geldt binnen het geschiedenisonderwijs. De website is geschikt voor de hoogste klassen van het primair- en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor docenten is de website een naslagwerk, voor leerlingen levert de website een schat aan informatie voor eigen projecten.

In het Rijksmuseum van Oudheden zelf is Archeologie op de Kaart te zien als onderdeel van de vaste presentatie Archeologie van Nederland in de vorm van een multi-touch tafel. Zo kunnen bezoekers als spelenderwijs ontdekken hoeveel mooie objecten er al zijn gevonden in de Nederlandse bodem. In het museum zijn een aantal vondsten van de kaart ook nog ‘live’ te zien.

Ga hier naar de website.

Facts

  • Archeologie op de Kaart is bedacht en ontwikkeld door het Rijksmuseum van Oudheden (RMO)
  • In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
  • De landkaarten zijn gemaakt op basis van paleogeografische kaarten van de RCE
  • De site is geschikt voor educatie van de hoogste klassen van het primair- en de onderbouw van het voortgezet onderwijs
  • Archeologie op de Kaart werd tijdens de Reuvensdagen in 2016 gelanceerd

Wim Weijland:

Archeologie op de Kaart is heel toegankelijk voor scholieren en biedt een uitgebreid overzicht van allerlei archeologische vondsten en vindplaatsen in heel Nederland.

Directeur Rijksmuseum van Oudheden

Archeologie op de kaart (Rijksmuseum van Oudheden)

Archeoweetje

Het Rijksmuseum van Oudheden is in 2018 tweehonderd jaar oud. Het museum werd in 1818 gesticht door Koning Willem I, de zogeheten oud grootvader van onze koning Willem Alexander. Bekende archeoloog en pionier C.J.C. Reuvens (1793-1835) werd benoemd tot de eerste directeur.