@ Rolf Resink en Glenn Van Der Vleuten van de Plekkenmakers

Een archeologisch participatieproject opzetten: Tips & Tools van ErfgoedparticipatieLabs

Hoe kan je inwoners als expert betrekken bij de lokale archeologie? Hoe kan je als erfgoedorganisatie meer inclusief werken? En hoe kan participatie bij archeologische projecten ingezet worden om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de ErfgoedAcademie organiseerden over deze thema’s een reeks Erfgoedparticipatielabs. Dit leidde tot een reeks interessante tools, gemaakt door de deelnemers aan de labs. Deze tools kan je direct inzetten en bieden een bron van inspiratie om zelf een archeologisch participatieproject op te zetten. Aan de hand van posters wordt uitgelicht hoe je de tips & tools kan inzetten.

1. Stappenplan voor het opzetten van een participatie project

  • Op deze poster vind je een stappenplan met relevante vragen die spelen als je een participatie project wilt opstarten.

2. Erfgoed van, voor en door iedereen

  • Erfgoed is van en voor ons allemaal. De poster Participatie en inclusie is een verzameling van persoonlijke perspectieven en reflecties van de deelnemers van de erfgoedparticipatie-lab met thema participatie en inclusie.

3. Hoe draagt erfgoed participatie bij aan een betere leefomgeving?

  • Een set van schatkaarten biedt inspiratie om de kernkwaliteiten van erfgoedplekken te onderzoeken en te bekijken hoe participatie kan bijdragen tot een betere leefomgeving voor iedereen. Ideaal om te gebruiken bij trajecten van stadsvernieuwing.

Meer weten?

Voor meer inspiratie en achtergrond, is er een leeslijst samengesteld met praktische voorbeelden, achtergrondinformatie en nog meer tools.

In het boekje participatieprocessen worden de belangrijkste inzichten die zijn opgedaan in het lab participatieprocessen gepresenteerd. Neem een kijkje in de keuken van de deelnemende erfgoedprofessionals en vind een schat aan inspiratie en nuttige tips!

Het verslag van alle Erfgoedparticipatielabs vind je op de website van de ErfgoedAcademie.

Facts

  • Onder het motto ‘Samen denken – Samen doen – Samen creëren’ organiseerde de ErfgoedAcademie in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed erfgoedparticipatie-labs. 
  • Praktijkwerkplaatsen waarin kennis delen en ontwikkelen over uitdagingen of vraagstukken rondom participatie staan centraal.
  • De focus lag op de erfgoedprofessional en de zoektocht naar kennis, tools en instrumenten om participatie succesvol toe te passen in de eigen werkomgeving.
  • In deze ontdekkingsreis deden 125 erfgoedprofessionals mee aan zes erfgoedparticipatie-labs, waarin kennis en ervaring werden uitgewisseld over erfgoedparticipatie.

Deelnemer ErfgoedparticipatieLabs:

‘Ik krijg veel energie van deze leuke sessies, fijn in deze vreemde tijden’

@ Rolf Resink en Glenn Van Der Vleuten van de Plekkenmakers

Wil je op de hoogte blijven!

Op de LinkedIn pagina van Erfgoedparticipatie-labs worden updates over de labs, de ervaringen van de deelnemers, informatie over projecten, interessante artikelen en andere tips gedeeld.