© Marco Zwinkels

Jongerenonderzoek (Onderzoeksbureau Qrius)

Met steun van het Fonds Cultuurparticipatie heeft onderzoeksbureau Qrius in opdracht van Stichting Nationale Archeologiedagen onderzoek gedaan onder kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar over archeologie. Wat vinden ze nou echt leuk? En wat niet? En hoe bereik je de oudere kinderen?

Het onderzoek geeft inzicht in wat kinderen en jongeren boeit in de archeologie en enthousiast maakt – en wat niet! De resultaten van het onderzoek bieden handvatten om activiteiten te ontwikkelen die beter aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren, om zo ook het jonge publiek te boeien en binden.

Wist je bijvoorbeeld dat vrijwel alle kinderen en jongeren scherven helemaal niet interessant vinden? Liever zien ze skeletten en botten! En houd je er rekening mee dat een kind van 9 jaar hele andere dingen leuk vindt dan een kind van 12 jaar?

De resultaten kan je via deze link (Jongerenonderzoek) bekijken en downloaden. Wil je het onderzoek per post ontvangen, mail ons dan op archeoleeft@archeologiedagen.nl.

Speciaal voor de Archeologiedagen heeft Stichting Nationale Archeologiedagen een archeologendiploma ontwikkeld (download hem hier). Organiseer jij een activiteit voor kinderen? Print het diploma en deel ‘m uit als mooi aandenken aan jouw activiteit!

Facts

  • Wat weten kinderen en jongeren over archeologie?
  • Wat is hun houding ten opzichte van archeologie?
  • Hoe kun je ze bij archeologie betrekken – op een voor hen aantrekkelijke manier?

Jongen, bovenbouw middelbare school:

Mijn leraar Latijn kan hele mooie verhalen vertellen.
Hij is vroeger archeoloog geweest en heeft allemaal dingen meegemaakt tijdens het opgraven.

Jongerenonderzoek

Schedels en skeletten zijn cool!

Kinderen en jongeren vinden het verhaal achter de vondst interessanter dan de vondsten zelf. Vooral het reconstrueren van mensen uit het verleden, zoals het meisje van Yde, vinden ze boeiend. De minste interesse van kinderen en jongeren blijkt uit te gaan naar o.a. scherven, potten, stenen, gereedschappen en beelden.