© Laurens Mulkens

Publieksonderzoek (Universiteit Leiden)

Met dank aan het Fonds Cultuurparticipatie heeft Stichting Nationale Archeologiedagen in samenwerking met Universiteit Leiden publieksonderzoek gedaan onder de bezoekers van de Archeologiedagen. Het doel van het onderzoek is niet alleen het achterhalen van het profiel van de bezoekers, maar ook hun waardering voor de activiteiten.

De Nationale Archeologiedagen heeft sinds haar oprichting in 2015 onderzoek gedaan onder bezoekers van de Archeologiedagen, onder andere naar hun interesse in de archeologie, de waardering van de activiteiten en de duur van hun bezoek. En dat levert interessante resultaten op! Bekijk het gehele publieksonderzoek van 2015, dat werd gepubliceerd in vakblad Vitruvius, hier. Het onderzoek van 2016 vind je hier.

Wie zou vermoeden dat veel bezoekers (vooral hoogopgeleide 40+ers) eigenlijk niets van archeologie weten?  Uit het onderzoek is gebleken dat meer dan de helft (!) voor het eerst bij een archeologisch evenement aanwezig was, en dat sommigen uren bleven hangen.

Het onderzoek geeft ook inzicht in welke activiteiten men het leukst vindt om te bezoeken, welke verwachtingen er zijn en wat de bezoekers hopen mee naar huis te nemen. En dat is informatie die je heel goed kunt gebruiken bij het opzetten van je eigen activiteit!

Voor toekomstig publieksonderzoek zijn we benieuwd naar welke vragen jíj het publiek zou willen stellen. Dit kunnen vragen zijn als:

– Wat denkt het publiek dat archeologie nou eigenlijk is? (‘Archeologen? Die graven dino’s op!’)
– Waar is vanuit de samenleving behoefte aan met betrekking tot archeologie? En waaraan juist niet?

Heb jij nog een goede vraag voor het publiek die niet mag ontbreken in een toekomstige enquête, mail dan naar archeoleeft@archeologiedagen.nl.

Bekijk de resultaten van ons publieksonderzoek van 2015 (hier) en 2016 (hier).

Facts

  • De vragenlijst is opgesteld door Krijn Boom (Universiteit Leiden) i.s.m. onderzoeksbureau Qrius
  • Enquête uitgevoerd door vrijwilligers tijdens Archeologiedagen
  • Analyse enquête & online vragen: Roel Kramer en Krijn Boom

Krijn Boom :

Bezoekers vinden het belangrijk dat ze nieuwe dingen kunnen leren, maar ook dat de archeologie 'tot leven komt'.

Universiteit Leiden

© Michiel Bartels

Meer, meer, meer!

Maar liefst 86% van de respondenten gaf aan méér te willen: meer uitleg, meer vondsten, meer achtergrondinformatie, meer variatie aan activiteiten, meer zelf doen en meer van dit soort evenementen!