Receptenboek burgerparticipatie in de archeologie

Wil je werk maken van burgerparticipatie in de archeologie? Misschien is het Receptenboek dan iets voor jou. Hierin vind je uitgewerkte voorbeeldprojecten die je meteen zelf kunt toepassen. Er zijn drie verschillende receptenboeken: Participatief beheerplan, archeologische proefputten en archeologische veldkartering.

Receptenboek burgerparticipatie in de archeologie 2  Receptenboek burgerparticipatie in de archeologie 3 Receptenboek burgerparticipatie in de archeologie 4

Participatief beheerplan

Het doel van een participatief beheerplan is om te komen tot een gezamenlijk beheer, waarbij de belangen van omwonenden en andere betrokkenen zo veel mogelijk worden meegewogen en verenigd.  Een participatief beheerplan gaat uit van samenwerking (co-creatie) en een passende aanpak.

Archeologische proefputten

Door zelf een mini archeologische opgraving te doen, duiken bewoners met elkaar in het verleden van hun woonplaats. Alle aspecten van het archeologische werk komen aan bod, van het welbewust kiezen van de plek van de opgraving tot aan de interpretatie van de vondsten.

Archeologische veldkatering

Bewoners die vragen hebben over de geschiedenis van hun leefomgeving kunnen zelf op zoek gaan naar sporen uit het verre verleden door archeologisch oppervlakte onderzoek te doen. Dit heet ook wel veldkartering. Uitvoering van dit onderzoek brengt mensen uit de lokale gemeenschap bij elkaar en kan tegelijkertijd bijdragen aan wetenschappelijke archeologische vraagstukken.

Meer informatie

Meer weten of de receptenboeken bekijken? Kijk dan hier.

 

Facts

  • De receptenboeken vormen een leidraad voor burgerparticipatie.
  • Lokale bewoners betrekken bij beheer, behoud en onderzoek.
  • Het project ‘Receptenboek burgerparticipatie in de archeologie’ is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en de RCE.
  • Het is mede tot stand gekomen met steun van het Fondst voor Cultuurparticipatie.
  • Stichting Archeologie en Publiek onderhoudt het Receptenboek.

Voorzitter Gebiedscommissie:

Als de betrokkenheid groot is, dan kan het botsen, Maar dan botst het in ieder geval. En dan kun je kijken hoe je er gezamelijk uitkomt. Het kan spanning opleveren, maar dat kan je beter hebben dan afstandelijkheid.

Weetje

Een bijzonder voorbeeld van een participatief beheerplan werd ontwikkeld voor Unesco werelderfgoed schokland. Het gebiedsplan richt zich onder andere op natuurontwikkeling en het beschermen van archeologische vindplaatsen. Maar worden de boeren in dit gebied er daadwerkelijk beter van? Dat zal in de komende jaren moeten blijken.