© Rijksmuseum van Oudheden

Subsidies & fondsen

Voor de financiering van een activiteit of project kan je gebruik maken van verschillende subsidieregelingen en fondsen. We hebben de landelijke, provinciale en regionale subsidies op het gebied van archeologie voor je op een rijtje gezet. Geen ervaring met subsidie aanvragen? Het VSB fonds biedt een gratis online cursus fondsenwerving aan (scroll naar beneden naar 'VSB fonds'). Maar wij denken ook altijd graag mee. Mail naar info@archeologiedagen.nl als je wilt dat we meedenken.

Landelijke fondsen

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van alle inwoners van Nederland. Speciaal voor de archeologie heeft het Fonds een subsidieregeling in het leven geroepen. Hiermee wil het Fonds allerlei soorten projecten ondersteunen die meer mensen stimuleren om actief met archeologie aan de slag te gaan. De subsidieregeling (min. €1.000 en max. €25.000 per project) bekijk je hier. Meer informatie?
– Lees hier het interview met Jan ten Berge, senior programma adviseur bij het Fonds, over deze regeling.
– Download hier de PDF met veel gestelde vragen én antwoorden over de regeling.

LET OP: de regeling Archeologieparticipatie loopt t/m 26 november 2021!

Daarnaast heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie ook een regelingen voor erfgoed educatie open staan, gericht op de (door)ontwikkeling van eigentijdse vormen van actieve “Erfgoededucatie” en het “Creatief gebruik van digitaal erfgoed”.

 VSBfonds
Het VSBfonds ondersteunt projecten waarin kunst en cultuur op een goede manier toegankelijk worden gemaakt voor een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek. Met de regeling Donatie op Locatie biedt het VSBfonds kansen voor kleine initiatieven die een lokale of regionale impact hebben met een donatieverzoek tot € 10.000. Bekijk de regeling hier.

Het VSBfonds biedt daarnaast ook een gratis online cursus fondsenwerving aan. De cursus is voor iedereen, vrijwilliger of penningmeester, werkzaam in een professionele organisatie of actief in de buurt (klik hier).

Mondriaan Fonds
Erfgoedinstellingen kunnen via de regeling  Kunst Erfgoed presentaties aanvragen voor een bijdrage aan bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed.

Prins Bernard Cultuurfonds
Het Prins Bernard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Het Cultuurfonds heeft ook een speciale subsidie voor initiatieven en projecten gericht op het stimuleren van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector. Bekijk deze hier.

Bouwfonds Cultuurfonds
Via het Bouwfonds Cultuurfonds is het mogelijk een subsidiebijdrage aan te vragen voor projecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur.

Bankgiro Loterij Fonds
Het BankGiro Loterij Fonds wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met kunst en cultuur die grensverleggend is, erop gericht om kunst en  cultuur meer met de maatschappij te laten verbinden. Aanvragen worden onder andere beoordeeld op het bereik van een nieuw publiek en de ontwikkeling van nieuwe perspectieven op maatschappelijke vraagstukken.

Stichting Dioraphte
Stichting Dioraphte heeft een subsidieregeling op het gebied van Cultureel Erfgoed waarbij het toekenningsbeleid vooral gericht is op projecten die te maken hebben met roerend en/of onroerend erfgoed in Nederland, denk aan monumenten, archeologie, archieven en musea. Dioraphte zoekt projecten die van blijvende waarde zijn, tijdelijke projecten zoals tentoonstellingen vallen hier niet onder.

Fond 21
Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Ze ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

De Gravin van Bylandt Stichting
De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. De stichting steunt onder andere musea en restauraties en het behoud van monumenten.
Reuvensfonds
De Stichting Reuvens behartigt en ondersteunt de belangen van alle archeologen in Nederland en ondersteunt initiatieven die de duurzaamheid en verbinding tussen de verschillende partijen in de Nederlandse archeologie ten goede komen, zoals publicaties, onderzoeken, congressen of open dagen. Vanaf 2019 stelt de Stichting Reuvens tweemaal per jaar minimaal € 2.000,- ter beschikking vanuit het fonds. Lees meer hier.

Provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland was de eerste provincie die een subsidieregeling voor het archeologische publieksbereik heeft uitgezet. Het doel is het draagvlak voor de archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland vergroten. De regeling voor 2021 is weer geopend.  Aanvragen kunnen van 1 augustus 2021 tot en met 21 september 2021 worden ingediend.Bekijk hier de subsidievoorwaarden.

Provincie Gelderland
Wil je samen met één of meer andere gemeenten de deelname van inwoners aan cultuur en erfgoed bevorderen binnen de provincie Gelderland? Dan kan je subsidie aanvragen binnen de regeling “Cultuur- en erfgoedpacten” (participatie van burgers).

Provincie Limburg
Limburg is rijk aan archeologische vondsten en verhalen en onze leefomgeving is rijk gedecoreerd met klein erfgoed met een cultuurhistorische waarde. De regeling Ar­che­o­lo­gie en Klein Lim­burgs erf­goed is erop gericht om deze historische waarden en verhalen te behouden en te ontsluiten, waarbij de inzet van vrijwilligers verplicht is, maar deze inzet ook financieel gewaardeerd wordt.

Provincie Overijssel
De subsidieregeling ‘Het verhaal van Overijssel’ is voor projecten die de Overijsselse geschiedenis vertellen, zoals het verhaal achter karakteristieke gebouwen, en de zichtbaarheid en beleefbaarheid van archeologie verbeteren. Bekijk hier de regeling

Overige provinciale subsidieloketten
Hier vind je per provincie de algemene provinciale subsidies. Binnen de cultuur en educatie subsidies is het soms even zoeken, maar vind je vaak regelingen die aansluiten op archeologische publieksactiviteiten.

Regionale fondsen

Prins Bernard Cultuurfonds
Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft naast de landelijke organisatie, ook provinciale afdelingen die lokale of regionale projecten ondersteunt. Vindt de uitvoering van je project in de regio plaats, dan kan je bij de desbetreffende afdeling van het Cultuurfonds je aanvraag indienen.

Fonds 1818
Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Ook initiatieven op gebied van erfgoed steunt Fonds 1818 projecten van musea wanneer deze zich buiten de reguliere paden begeven, bijvoorbeeld om een geheel nieuwe doelgroep te bereiken.

K.F. Hein Fonds
Het K.F. Hein Fonds is een vermogensfonds dat Utrechtse organisaties en instellingen steunt binnen de werkvelden monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, maatschappelijk werk en volksgezondheid. Alleen culturele instellingen in de provincie Utrecht (stichtingen, verenigingen of uitgevers) kunnen subsidie aanvragen.

Stichting Bevordering Volkskracht / J.E. Jurriaanse Stichting
De J.E. Jurriaanse Stichting verstrekt steun aan projecten die te maken hebben met geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling en emancipatie. Soms dragen zij bij aan de publicatie van een boek. Het werkgebied van de J.E. Jurriaanse Stichting beperkt zich hoofdzakelijk tot de provincies Zuid- Holland en Utrecht.

Lokale fondsen en subsidies gemeenten

Ook op lokaal niveau zijn er vele (particuliere) fondsen die zich inzetten voor het erfgoed van de lokale omgeving en hebben gemeenten vaak subsidieregelingen. Het reikt te ver deze hier allemaal te noemen, maar check de website van je gemeente voor de mogelijkheden en vraag en kijk rond waar de kansen liggen.

Facts

 1. Fonds voor Cultuurparticipati
 2. VSBfonds
 3. Mondriaan Fonds
 4. Prins Bernard Cultuurfonds
 5. Bouwfonds Cultuurfonds
 6. Bankgiro Loterij Fonds
 7. J.E. Jurriaanse Stichting
 8. Stichting Dioraphte
 9. De Gravin van Bylandt Stichting
 10. Fonds 1818
 11. K.F. Hein Fonds
 12. Reuvensfonds
 13. Provinciale subsidies
 14. Regionale subsidies en fondsen

De Nationale Archeologiedagen worden mede gesteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie:

Door archeologie kunnen we leren van het verleden.

bekijk het filmpje

Subsidies & fondsen

Oproep!

Weet jij nog een landelijk of regionaal fonds dat subsidies verleent aan archeologische publieksinitiatieven? Laat het ons weten via archeoleeft@archeologiedagen.nl.