Toegankelijkheid

Archeologie en erfgoed voor iedereen

Archeologie is van en voor iedereen...toch? Dat zou je zeggen, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Er bevindt zich een grote groep mensen in onze samenleving die om uiteenlopende redenen niet zo snel met archeologie in aanraking kunnen komen. Hoe kunnen we de toegankelijkheid vergroten en zo meer mensen betrekken bij archeologie?

Zo is een opgraving nu eenmaal niet zo eenvoudig te bereiken met een rolstoel of scootmobiel. En zo zijn er nog talloze voorbeelden van mensen met een beperking aan wie onze verhalen en kennis verloren gaan. En dat is jammer. Archeologie steekt al jaren veel tijd (en geld) in het vergroten van haar publieksbereik, toch bereiken we dus lang niet iedereen. Het is fijn dat er volop gediscussieerd wordt over de onderwerpen inclusiviteit en toegankelijkheid, maar hoe kunnen we woorden daadwerkelijk omzetten in constructieve daden?

Praktische tools, tips en inspiratie

Toegankelijkheid hoeft niet moeilijk te zijn. Met een paar kleine aanpassingen is al een heleboel te bereiken. En het hoeft echt niet veel geld te kosten. Zo kan een beugel plaatsen bij een toilet al een wereld van verschil maken.

Welke maatregelen kunnen er nu nog meer genomen worden om de toegankelijkheid te vergroten? Het Landelijk contact van museumconsulenten (LCM) heeft een toolkit samengesteld met talloze voorbeelden en mogelijkheden. Zowel op fysiek en sociaal vlak en wat betreft de informatievoorziening verschaft de toolkit voorbeelden en tips die de toegankelijkheid kunnen vergroten

Toekomst

Juist mensen met een beperking kunnen ons veel informatie verschaffen; waar zijn veranderingen of aanpassingen nodig? Laat mensen met een beperking ook het beleid uittekenen. Met elkaar maken we het verschil! Hieronder staan een aantal handige links met meer informatie en bruikbare, praktische tips.

‘museum open u’ toolkit

doven en slechthorenden: musea en gebaren

meer tips via museumconsulenten

Facts

Beperkingen in cijfers

– In Nederland hebben 3,5 miljoen mensen een beperking

– 1,5 miljoen mensen zijn doof of slechthorend

– Meer dan 1,5 miljoen mensen zijn verminderd mobiel

– 350.00 mensen zijn blind of slechtziend

– 276.000 mensen hebben een vorm van dementie

Cathelijne Denekamp:

‘Niet de bezoekers hebben beperkingen, het gebouw of het museum heeft beperkingen’

Manager toegankelijkheid Rijksmuseum Amsterdam

Toegankelijkheid

Een aantal praktische voorbeelden

- Vaste helling voor rolstoelgebruikers bij in- en uitgangen
- Ruimtes met een goede akoestiek en weinig nagalm zodat iedereen goed verstaanbaar is.
- Stoelen en banken om uit te rusten
- Bied informatie bij voorkeur ook in grootletterdruk, braille en gebarentaal (filmpje) aan.
- Zorg voor ondertiteling bij video's of teksten op hand-outs.