• Wat

    gehandicaptenzorg & archeologie

  • Waar

    Zwammerdam, Zuid-Holland

  • Wie

    Zorginstelling Ipse de Bruggen

© Pim Mul
#archeosucces

Limesbezoekerscentrum Nigrum Pullum

Wat ooit een Romeinse nederzetting was, is nu het Limes bezoekerscentrum Nigrvm Pvlllvm in Zwammerdam. Iedereen die belangstelling heeft voor het Romeinse verleden kan hier een kijkje komen nemen. Zij worden daarbij rondgeleid door de bewoners van zorginstelling Ipse de Bruggen, waar Nigrvm Pvllvm onderdeel van is. Ipse de Bruggen biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een geestelijke beperking in alle leeftijden.

Maatschappelijk

De enthousiaste bewoners van Ipse de Bruggen worden getraind in het vertellen van het archeologische verhaal over het bijzondere verleden van Zwammerdam. In Romeinse tijd lag Zwammerdam precies op de grens van het Romeinse rijk, de limes. Nigrum Pullum was één van de vele forten langs de limes die de grens moest verdedigen en had een grote haven waar schepen konden aan- en uitvaren. In de jaren ’70 werden in de Romeinse haven door archeologen de inmiddels beroemde Zwammerdamschepen opgegraven; drie boomstamkano’s en drie vrachtschepen, een unieke vondst waar de bewoners van Ipse de Bruggen met een enorme enthousiasme en kennis over kunnen vertellen.

Foto’s: © Pim Mul

Tijdens de Archeologiedagen 2019 bracht Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met Willy Zoete, gedeputeerde van Provincie Zuid Holland, een bezoek aan Zwammerdam. De minister was onder de indruk hoe cliënten op allerlei manieren betrokken zijn en meehelpen in het bezoekerscentrum om het Romeinse thema onder de aandacht te brengen. Ipse de Bruggen – Nigrvm Pvllvm laat op unieke manier zien dat archeologie als verbindende factor in de zorg goed werkt. ‘Een mooi voorbeeld hoe erfgoed, zorg en cultuur samenwerken en elkaar versterken’, aldus de minister.

Succesfactoren

  • Maatschappelijk

Ingrid van Engelshoven:

Een mooi voorbeeld hoe erfgoed, zorg en cultuur samenwerken en elkaar versterken.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Limesbezoekerscentrum Nigrum Pullum 3

Archeoweetje!

Sinds 2017 worden 2 van de Zwammerdamschepen gerestaureerd in het atelier van het Archeon, dat voor publiek toegankelijk is. De hoop is om hier in 2020 het Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum Archeon te openen, met de Zwammerdamschepen als iconen van het Romeinse leven in het Rijngebied.