• Wat

    maatschappelijk documentaireproject

  • Waar

    Amsterdam

  • Wie

    Allard Pierson i.s.m. documentairemaker Anneke Dekker

© Allard Pierson
#archeosucces

Verhalen van heinde en verre

Er zijn weinig thema’s actueler dan migratie en immigratie. Toch laten archeologie en literaire bronnen zien dat migratie al in de klassieke wereld op grote schaal voorkwam. In 2019 was 'Migratie in de Klassieke Wereld' dan ook het thema van de Week van de Klassieken. In dat kader besloten Laurien de Gelder (Allard Pierson) en Lorna Cruickshanks (freelance museum consulent) samen een participatieproject op te zetten met nieuwkomers in Nederland: ‘Verhalen van heinde en verre. Een nieuwe blik op de archeologische collectie’.

Maatschappelijk

Het idee ontstond om samen met Syrische nieuwkomers in Nederland, voornamelijk archeologen, de archeologische collecties in het Allard Pierson te bekijken en in een nieuwe daglicht te zetten. Aan de nieuwkomers werd gevraagd om vanuit hun  achtergrond te reflecteren op de archeologische collectie en een bepaald object uit de collectie te kiezen die hun verhaal vertelt. Het doel van het project is het begrip migratie bespreekbaar te maken in het museum. Hoe verhouden hedendaagse ervaringen met migratie zich tot de archeologische collectie? En, hoe kunnen archeologische collecties het thema migratie beter te begrijpen? Dat leverde bijzondere verhalen op met persoonlijke, ontroerende herinneringen aan thuisland Syrië.

De verhalen zijn gefilmd door documentairemaker Anneke Dekker en getoond in het museum – in dezelfde ruimte waar het 17-eeuwse schilderij ‘Zicht op de ruïnes van Palmyra’ van Gerard Hofsted van Essen werd gerestaureerd. Op de lange termijn worden de video’s met verhalen in de Cross Culture Timeline (een digitale toepassing in ontwikkeling bij de vaste opstelling) verwerkt bij de betreffende objecten. Meer informatie? Neem contact op met het Allard Pierson.

Het is inspirerend om te zien hoe (archeologische) objecten als middel kunnen dienen om verhalen uit het heden te stimuleren en actuele zaken als migratie bespreekbaar te maken. Daarom verdient dit bijzondere project een plekje op deze website als #archeosucces.

Succesfactoren

  • Maatschappelijk

Laurien de Gelder:

Het participatieproject was - hoe klein de schaal ook - erg succesvol en heeft bijzondere verhalen voort gebracht.

Projectmedewerker Allard Pierson

Verhalen van heinde en verre 4

Archeoweetje!

Migratie was er volop in de klassieke wereld. Zo was de bevolking van Rome heel multicultureel. Er waren niet alleen nieuwkomers uit de directe omgeving van de stad, maar ook Galliërs en inwoners van Hispania, verschillende etnische groepen uit Centraal en Oost Europa, Grieken, mensen uit Asia Minor, Syriërs, Joden, Egyptenaren en Noord-Afrikanen.