• Wat

    crowdfundingsproject

  • Waar

    Gouda

  • Wie

    Archeologische vereniging Golda

© Cees Doedeijns
#archeosucces

Cold Case Clarissenklooster

Wanneer bij de opgraving van het 15e-eeuwse Clarissenklooster in Gouda het noodlot toeslaat, kunnen de vondsten die worden gedaan niet worden onderzocht. De amateurarcheologen van Golda laten het er niet bij zitten en starten het crowdfunding project Cold Case Clarissenklooster. Het blijkt één van de meest succesvolle crowdfunding projecten uit de Nederlandse archeologie.

Publiek

In 2008 wordt er aan de Nieuwehaven in Gouda een complete kapel van het 15e-eeuwse Clarissenklooster teruggevonden. De opgraving wordt uitgevoerd door het archeologisch bedrijf Jacobs en Burnier, met hulp van de amateurarcheologen van de archeologische vereniging Golda. Maar als de opgraving is afgerond, gaat de aannemer van het bouwproject failliet. Alle vondsten belanden in dozen in het archeologische depot van Gouda. Geen enkele vondst kan worden onderzocht en de opgraving lijkt voor niks te zijn geweest.

Acht jaar later besluiten de leden van Golda een crowdfunding actie te starten om de vondsten van de opgraving alsnog te kunnen onderzoeken. Ook willen zij een tentoonstelling maken en een boek uitgeven. Via crowdfunding platform Voor je Buurt wordt het publiek gevraagd geld te doneren; elke euro die binnenkomt wordt verdubbeld door de provincie Zuid-Holland middels de subsidieregeling voor publieksbereik.

De crowdfunding actie duurt in totaal twee maanden en wordt slim opgezet. Golda biedt verschillende donatie mogelijkheden. Bij een vrije gift (vanaf 10 euro) krijgt de donateur het publieksboek over de opgraving in PDF-vorm. Ieder die 25 euro of meert doneert ontvangt het echte boek, vanaf 50 euro komt daar een archeologische wandeling voor twee personen bij, door de Goudse binnenstad en het klooster, en wie 100 euro schenkt krijgt daarnaast ook een originele 15-eeuwse steen van de kloosterkapel! Schenkers van echt grote donaties kunnen rekenen op een VIP-behandeling bij de tentoonstellingsopening en zelfs een vermelding in het publieksboek en persoonlijke privé-rondleiding door het archeologisch depot.

De actie blijkt uiterst succesvol en haalt met € 5.060,- makkelijk het streefbedrag. Vooral lokale bewoners zijn benieuwd naar de resultaten en zetten zich met z’n allen in om het verhaal van het Clarissenklooster alsnog boven water te krijgen. Een dergelijke actie op een (niet-archeologisch) platform als Voor je Buurt leidt er ook toe dat een nieuw publiek wordt bereikt.
Dit crowdfunding project laat zien dat het betrekken van publiek loont en zelfs cruciaal kan zijn voor de archeologie. En het laat zien dat mensen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van hun directe omgeving. Het is een inspirerend project dat hopelijk de weg vrijmaakt voor meer archeologische crowdfunding projecten in Nederland.

Succesfactoren

  • Publiek

Archeoweetje!

Het Clarissenklooster heeft maar kort bestaan. Het is gesticht in 1467, en doet iets meer dan een eeuw dienst als klooster de zusters Clarissen. Tijdens een opstand in 1573 wordt het compleet geplunderd en in de volgende eeuw zelfs geheel gesloopt.

Op de afbeelding de stadsplattegrond van Gouda uit 1550 met linksboven (nr. 10) het Clarissenklooster.