• Wat

    archeologische chocolade

  • Waar

    Groningen

  • Wie

    Kunstenaar Albert Westerhoff

© Diggels van Dou
#archeosucces

Diggels van Dou

Tijdens kunstmanifestatie MARKER in 2018 konden bezoekers in een archeologisch depot op de Grote Markt eetbare chocoladescherven kopen en proeven. Initiatiefnemer en kunstenaar Albert Westerhoff noemt ze Diggels van Dou, Gronings voor ‘scherven uit het verleden’. Westerhoff: ‘‘Zo kan het publiek op een actieve en smakelijke manier reflecteren op het verstrijken van de tijd."

Cross over

Diggels van Dou zijn niet zomaar chocoladescherven. Het zijn exacte kopieën van de scherven die door archeologen zijn gevonden tijdens opgravingen op de Grote Markt, maar dan gemaakt van chocolade. Voorafgaande aan bouwwerkzaamheden op de Grote Markt kregen archeologen de gelegenheid de grond te onderzoeken. Hierbij vonden zij niet alleen kostbare schatten, maar ook veel alledaagse scherven die bijdragen aan de beeldvorming van de mensen die deze voorwerpen door de eeuwen heen hebben gebruikt. Albert Westerhoff koos hiervan zes scherven, allen daterend uit de Middeleeuwen, om na te maken. Met zijn Diggels van Dou, maakt Westerhoff de eeuwenoude objecten weer toegankelijk voor de marktbezoeker op de plek waar ze oorspronkelijk zijn gebruikt.

Het productieproces van de ‘Diggels van Dou’ bestaat uit veel stappen. Eerst moet er een 3D scan van de originele scherf worden gemaakt, zodat hij 3D geprint kan worden (zie filmpje). Vervolgens wordt er van deze print een siliconen mal gemaakt, die wordt gevuld met gietwas zodat er een ‘culinaire mal’ ontstaat waarin chocolade kan worden gegoten.

Het Diggels van Dou logo bestaat uit een dubbele adelaar, overgenomen uit het wapen van de stad Groningen. Eén aderlaar kijkt naar het verleden, de ander heeft zijn vizier gericht op de toekomst. Westerhoff: ‘Bijna ontroerend, hoe wij als mensen grip proberen te krijgen op iets dat vluchtig is: we stoppen tijd in zakjes, de zakjes in doosjes, de doosjes in archiefkasten en de archiefkasten in depots en voorzien het van een label met vernuftige codering. Het Diggels van Dou project is in zijn essentie een contemplatie over het verstrijken der tijd.’

Naar aanleiding van het Diggel van Dou-project is er nog een tweede samenwerking ontstaan tussen kunstenaar Albert Westerhoff en de archeologen van Groningen: DeGroteMarktplaats. Lees meer over dit project hier.

Succesfactoren

  • Cross-over

Albert Westerhoff:

Het Diggels van Dou project is in zijn essentie een contemplatie over het verstrijken der tijd.

Kunstenaar en initiatiefnemer

Diggels van Dou 3

Archeoweetje!

Stadsarcheoloog Gert Kortekaas nam met veel enthousiasme een Diggel in ontvangst. In 1996 hebben de opgravingen op de Grote Markt onder zijn toeziend oog plaats gevonden. De Grote Markt heeft een geschiedenis die terug gaat tot de 9e/10e eeuw, toen het waarschijnlijk nog een brink was waaromheen boerderijen werden gebouwd.