• Wat

    archeologische reconstructie

  • Waar

    Bunnik (Utrecht)

  • Wie

    Provincie Utrecht i.s.m. Parklaan Landschapsarchitecten, RCE en Staatsbosbeheer

© Wout Hoogendijk
#archeosucces

Het verleden herontworpen

Lange tijd lag Castellum Fectio, het Romeinse castellum bij Bunnik, onzichtbaar onder de grond. Om de archeologische resten weer zichtbaar te maken, riep de provincie de hulp in van ontwerpbureau Parklaan Landschapsarchitecten. Dit leverde een originele visualisatie van het castellum op.

Cross over

Ontwerpers Eric Klarenbeek en Maartje Dros werden door de provincie gevraagd kunst en archeologie te verbinden. De Romeinse resten moesten niet alleen zichtbaar maar ook beleefbaar worden. Bijzonder is dat bij Castellum Fectio niet alleen de geschiedenis van het gebied, maar ook de geschiedenis van de archeologie zélf wordt weergegeven.
De belangrijkste momenten uit de opgravingsgeschiedenis van het Castellum zijn visueel weergegeven, waarbij de ontwerpers gebruik hebben gemaakt van 3D scanning, graphic concrete en straaltechnieken. Ze laten de bezoeker zien hoe archeologie in de loop der tijd is geprofessionaliseerd, bijvoorbeeld het documenteren en determineren van vondsten.

Foto’s: Parklaan Landschapsarchitecten & Nederlandse Limes Samenwerking.

Succesfactoren

  • Cross-over

© Du Mont Beton

Archeoweetje!

Het castellum met een omtrek van anderhalve kilometer, is het oudste en grootste legerkamp dat door de Romeinen in de Rijndelta is aangelegd. En het is één van de oudste van ons land.

Foto: Du Mont Beton